بررسی وضعیت بازار کار سال ۹۹ بیانگر آن است که با ریزش ۷۴۳هزار نفری نیروی کار بخش خدمات، ۱۷هزار نفری بخش صنعت و ۲۵۰هزار نفری بخش کشاورزی، حوزه خدمات رکوردار ریزش نیرو بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به محدودیت‌هایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ برقرار و بعضاً منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو در محیط‌های مختلف کاری شد، شاخص‌های بازار کار به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند طوری‌که طبق آمار رسمی کشور در مجموع ۴ فصل سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۱۰هزار نفر از گروه شاغلان خارج شدند. بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال ۹۹ بیانگر آن است که اگرچه در بخش کشاورزی و صنعت نیز ریزش نیروی کار را شاهد بودیم اما بیشترین ریزش نیروی کار در بخش خدمات بوده است. در بخش کشاورزی حدود ۲۵۰هزار نفر در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ بیکار شدند. در بخش صنعت نیز شاهد ریزش ۱۷هزار و ۵۰۰ نفر از شاغلان بودیم. بیشترین ریزش نیروی کار نیز در بخش خدمات رقم خورد به گونه‌ای که حدود ۷۴۰هزار نفر فعالان حوزه خدمات در سال ۹۹ بیکار شدند. همچنین طی سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است.