دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه نظام‌های سرمایه‌دار می‌خواهند با سیاست‌های خود، فشارهای بی‌امانی را علیه کارگران تحمیل کنند، گفت: برخی از مسئولان تلاش می‌کنند با تحت فشار قرار دادن کارگران، از نیروی انسانی نهایت استفاده را ببرند اما حداقل مزایا را به آنها بپردازند. محمد شریفی‌مقدم در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس فعلی نماینده عموم جامعه نیستند، اظهار کرد: با بررسی ساده عملکرد مجلس یازدهم می‌توان فهمید، نمایندگان تبلور افکار عمومی طبقات و صنوف مختلف جامع نیستند و از مصائب آنها آگاهی ندارند. به گفته وی، مجلس یازدهم که نام انقلابی را با خود یدک می‌کشد، تصمیماتی در جهت منافع اغنیا می‌گیرد. مجلس، اعضای هیات علمی و قضات با درآمد چندین میلیونی را لایق معافیت مالیاتی می‌داند در حالی‌که کارگران و پرستاران با درآمد ناچیز باید مالیات پرداخت کنند. به نظر می‌رسد، مجلس فعلی خواهان افزایش فشار بر اقشار کارگری است.