وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شد. به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری، همگام با کارگران خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و احیای امنیت شغلی کارگران شده است. او در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت، درخواست کرده این دادنامه به نفع قانون کار و امنیت شغلی کارگران ابطال شود. «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: این دادنامه باید باطل شود چراکه امنیت شغلی کارگران را نابود کرده چون قراردادهای موقت در کارهای با طبیعت مستمر را گسترش داد و حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار را فقط برای کارفرمایان قائل شد. به گفته وی، افزایش قراردادهای موقت کار آن‌چنان روابط کار و نیروی کار را به نابودی کشاند که می‌رود با نابودی امنیت شغلی و مالی ۶۵درصد جمعیت کشور، امنیت ملی کشور نیز به خطر بیفتد. حبیبی اضافه کرد: ضمن تشکر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند، از دیوان عدالت اداری می‌خواهیم سریع‌تر این دادنامه را باطل کند.