کارگران روزمزد پتروشیمی چوار از عدم دریافت مطالبات مزدی انتقاد کردند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: دستمزد اردیبهشت برای هیچ‌یک از کارگران و دستمزد فروردین ماه فقط برای عده‌ای به صورت علی‌الحساب واریز شده است. دستمزدی هم که برای فروردین واریز شده، به اندازه مزد سال قبل است و ما نگرانیم که چرا افزایش ۳۹درصدی مزد از ما دریغ شده است.

این کارگران پیمانکاری که تعداد آنها حدود ۳۰۰ نفر است، نسبت به تاخیر همیشگی در پرداخت دستمزدها انتقاد دارند و می‌گویند: کارگر روزمزد باید به محض تمام شدن کار، مزد خود را دریافت کند. ما پانزده روز از هر ماه را سر کار هستیم اما دستمزد را با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنیم.