مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد که بیمه تامین اجتماعی 320هزار نفر که کارگر ساختمانی نبودند و نمایشگاه‌دار، طلافروش و... بودند، قطع شد.

به گزارش ایلنا، حسین میرزایی در توییتر نوشت: با تقاطع‌گیری اطلاعات بیمه کارگران ساختمانی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از 1.2 میلیون نفر دارای بیمه کارگر ساختمانی، 320هزار نفر که کارگر ساختمانی نبودند و نمایشگاه‌دار، طلافروش و... بودند، شناسایی و با قطع بیمه آنها، یک هزار میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی برای کشور اتفاق افتاد.