کارکنان رسمی هلدینگ خلیج‌فارس روز گذشته با تجمع مقابل این شرکت، خواهان پایبندی هلدینگ خلیج‌فارس به مفاد قرارداد منعقده با شرکت صنایع پتروشیمی و رفع ممنوعیت انتقال دائم کارکنان به سایر شرکت‌های تابعه نفت هستند.

به گزارش ایلنا، این معترضان از مدتی پیش، خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون نفت شده‌اند. مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.

رفع تبعیض و محدودیت تعدیل مدارک تحصیلی و اعمال آیتم ۱۴۵۰ حق ماموریت کارکنان رسمی نفت در شرکت هلدینگ خلیج‌فارس از دیگر مطالباتی بود که در این تجمع مطرح شد.