روز گذشته، بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز مقابل استانداری فارس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این عده در مورد دلیل برگزاری این تجمع گفتند: از استانداری فارس می‌خواهیم که برای احقاق حقوق ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، قاطعانه ورود کند. ما مطالبات قانونی خود به همراه خسارت تاخیر آن را می‌خواهیم؛ مطالباتی که پرداخت آن ۱۵ سال به طول انجامیده است. کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز با اشاره به مصوبه سفر استانی رئیس قوه قضاییه گفتند: با وجود گذشت ماه‌ها از این مصوبه، هنوز مطالبات کارگران بازنشسته پرداخت نشده است و پرسش ما این است که چرا با گذشت ۱۵ سال هیچ راهکار عملیاتی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان پیاده‌سازی نشده است؟

معترضان افزودند: رسیدگی عاجل به مصوبه رئیس قوه قضاییه و پرداخت مطالبات ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته پیش از هر گونه اقدام برای راه‌اندازی مجدد کارخانه، مهم‌ترین درخواستی است که استانداری هماهنگ با سایر دستگاه‌ها باید به آن ورود کند. در صورتی که هماهنگی لازم انجام نشود، باز هم شاهد استمرار این ۱۵ سال سرگردانی خواهیم بود.