کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام از پرداخت بخشی از مطالبات مزدی خود خبر دادند. این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: در روزهای گذشته، حقوق اسفند ماه سال قبل واریز شده است و در حال حاضر، حقوق فروردین و اردیبهشت سال جاری را طلبکاریم و امیدواریم هرچه زودتر مطالبات مزدی ما پرداخت شود.

این کارگران که در هر ماه، 15روز کار می‌کنند، می‌گویند: حقوق ما نصف حقوق کارگران تمام‌وقت است و بنابراین نباید برای دریافت این حقوق ناچیز، ماه‌ها در انتظار بمانیم. در همین زمینه، «دیوانی» مسئول امور اداری پتروشیمی ایلام گفت: پیمانکاران اصلی مجموعه تحت نظارت هستند و حقوق‌ها را به موقع می‌پردازند. ممکن است برخی پیمانکاران متفرقه در پرداخت حقوق تا اندازه‌ای تاخیر داشته باشند که مساله به خود پیمانکاران مربوط می‌شود ولی ما پیگیری می‌کنیم.