استاندار کرمان در ارتباط با اعتراضات کارگری روزهای اخیر کارگران معدن کرومیت آسمینون فاریاب گفت: اجازه تضییع حقوق کارگران را به کسی نخواهیم داد و در عین حال با محرکان این قشر زحمتکش به شدت برخورد می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، علی زینی‌وند افزود: تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهیم که حق و حقوق قانونی کارگری از بین برود اما راه‌بندان نیز جرم غیرقابل بخششی است و کارگران باید برای اعلام اعتراضات خود، مجوز قانونی دریافت کنند. در این راستا سالنی را در اختیار آنان می‌گذاریم که حرف و مشکلات خود را اعلام کنند که پشت صحنه کار را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: افرادی که کارگران را به تجمع و راه‌بندان تحریک می‌کنند، دوست کارگران نیستند. اینها حقوق کارگر را ضایع می‌کنند زیرا در صورت ایجاد مسائل امنیتی نمی‌توانیم پشت سر کارگر قرار بگیریم و حتما با کارگران برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه به این راه‌بندان معترضم و دستور دادم که با محرکان به شدت برخورد شود، گفت: اجازه نمی‌دهیم حتی یک ریال از حقوق کارگران تضییع شود به شرطی که بگذارند ما برای آنان تصمیم بگیریم. وی تصریح کرد: یک ماه پیش نشست شورای تامین را کمیسیون کارگری گذاشتیم و آن را مدیریت کردیم و در این نشست رئیس معدن و سرمایه‌گذار را ملزم شد که حقوق کارگران را پرداخت کنند.