براساس نتایج پژوهش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، بیش از ۹۸۰هزار نفر کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، طبق این گزارش، روند بررسی تعداد شاغلین فعالیت‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که جمعیت شاغلین بخش خدمات در بهار سال گذشته در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن با کاهش مواجه شده و ریزش ۹۸۲هزار و ۵۱۹ نفری نیروهای کار را نشان می‌دهد. مقایسه تعداد شاغلین بخش خدمات در تابستان ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز از کاهش ۸۹۰هزار نفری حکایت دارد.

براساس این گزارش، در بخش ساختمان در حالی‌که تعداد شاغلین در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن کاهش ۶۶هزار نفری را نشان می دهد، آمارها در تابستان ۱۳۹۹ روند افزایشی داشته به گونه‌ای که بیش از ۲۴۰هزار نفر به جمعیت شاغلین این بخش افزوده شده است.

افزایش شاغلین بخش ساختمان می‌تواند نشان از رشد مجدد فعالیت‌های ساخت و ساز در کشور باشد و انتظار می‌رود بخش‌هایی از صنعت همچون تولید سیمان، کاشی و سایر مصالح ساختمانی رونق بگیرند. البته پیش‌بینی می‌شود در صورتی‌که واردات بی‌رویه محصولات ساختمانی مشابه سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ را شاهد باشیم، اشتغال در بخش تولید این محصولات تغییر محسوسی پیدا نکند.

بخش‌های نفت و معدن نیز طی تابستان سال گذشته روند افزایش تعداد شاغلین را نشان می‌دهد اما در بخش صنعت فارغ از سه بخش معدن، نفت و ساختمان، مقایسه هر دو دوره بهار و تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش تعداد شاغلین را به دنبال داشته است. به موجب این گزارش، تعداد شاغلین در بخش تولید محصولات فلزی ساخته شده با ۱۶هزار و ۸۹۳ نفر افزایش به ۴۱۷هزار و ۳۱۷ نفر رسیده که نشان می‌دهد این بخش در حال تبدیل به یک بخش عمده اقتصادی است.

همچنین تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان در بهار ۱3۹۹ نسبت به بهار سال قبل ۳۷هزار و ۷۵۶ نفر کاهش داشته ولی در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان سال قبل ۵۸۵۳ نفر افزایش یافته است که انتظار می‌رود با باز شدن مرزها و کاهش قیمت دلار، افزایش واردات موجب رکود در این بخش نشود.

در بخش خرده‌فروشی تعداد شاغلین در بهار ۱3۹۹ نسبت به بهار سال قبل ۲۳۶هزار و ۷۷۶ نفر و در تابستان ۱3۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۲۵۷هزار و ۵۰۶ نفر کاهش یافته لذا در این بخش همچنان تاثیر شیوع بیماری کرونا رو به افزایش است.

در بخش هتل و رستوران نیز با کاهش تعداد شاغلین روبه‌رو هستیم به نحوی که در بهار ۱۳۹۹ بیش از ۱۵۸هزار نفر و در تابستان ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۹هزار نفر کاهش یافته که نشان می‌دهد تاثیر شیوع بیماری کرونا اندکی کاهش یافته است.

کاهش ۶۱هزار و ۴۸۴ هزار نفری شاغلین بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی در تابستان ۱۹۹۹ نسبت به تابستان سال قبل نیز اگرچه باید مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد ولی به نظر می‌رسد که این کاهش به دلیل کاهش مراجعه بیماران غیرکرونایی به مطب‌ها و کلینیک‌های بخش خصوصی باشد.