هزار و ۸۰۰ کارگر شاغل در شهرداری آبادان در استان خوزستان حدود دو ماه معوقات مزدی طلبکارند. به گفته کارگران، شهرداری از نهادهای مختلف ازجمله پالایشگاه بابت عوارض آلایندگی طلب انبوه دارد. این کارگران به ایلنا گفتند: مطالبات ما به حدود دو ماه رسیده و آخرین مزدی که دریافت کرده‌ایم مربوط به اسفند بود که به صورت پایه حقوق پرداخت شده است. این عده با اشاره به اینکه برای پرداخت مزد بارها با مسئولان شهری شهر آبادان صحبت کرده‌ایم، افزودند: مسئولان شهری همواره اذعان دارند که این واحد خدمات شهری چندین سال است در دریافت عوارض و بدهی‌های خود از ادارات بخش خصوصی و نهادهای دولتی دچار مشکل است. به گفته یکی از کارگران، بخش عمده‌ای از طلب شهرداری به پرداخت نشدن عوارض آلایندگی پالایشگاه آبادان مربوط است که پرداخت آن ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش یافته است.