مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در اعتراض به اصلاح آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و صدور فراخوان برای ثبت‌نام براساس این آیین‌نامه، دیروز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، معترضان خواهان توقف این فراخوان، بازنگری آیین‌نامه و دستورالعمل با حضور صاحب‌نظران و نمایندگان مشاوران حقیقی و طرح پیشنهادات ارائه شده کمیته ارزیابی ایمنی مجلس در شورای عالی حفاظت فنی هستند. این عده گفتند: در هفته‌های گذشته حوادث متعددی در محیط‌های صنعتی اتفاق افتاد؛ ازجمله انفجار در شهرک صنعتی لیا، شهرک صنعتی شکوهیه قم، حادثه معدن طزره، حوادث ساختمانی و آتش‌سوزی کارگاه مبل‌سازی که تعدادی از کارگران جان باختند و مصدوم شدند. جلوگیری از استمرار یافتن نظارت‌ها، وضعیت ایمنی محیط‌های کار را از این که هست بدتر می‌کند. آنها افزودند: مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی خواهان پایان دادن به ساقط کردن اعتبار مجوزهای خود هستند و می‌گویند که این رویکرد می‌تواند ایمنی بیش از ۸۰ میلیون ایرانی را به خطر بیاندازد.