افزایش حق مسکن کارگران از ماهانه ۳۰۰هزار به ماهانه ۴۵۰هزار تومان روز چهارشنبه هفته گذشته در هیات دولت تصویب شد و طبق قانون کارفرمایان مکلف هستند مابه‌التفاوت فروردین ماه را نیز پرداخت کنند. به گزارش توسعه ایرانی، طبق مصوبه شورای عالی کار که به تایید هیات وزیران رسید، این افزایش باید از فروردین ماه در دستمزد کارگران اعمال شود، از این باید مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود یعنی امسال کارفرما در حقوق اردیبهشت ماه علاوه بر اعمال حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی، باید ۱۵۰هزار تومان نیز مابه‌التفاوت بابت حق مسکن فروردین ماه را به کارکنان خود پرداخت کند. این در حالی‌ست که تجربه سال گذشته نشان داده که برخی کارفرماها توجهی به این موضوع نکرده و مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از تصویب را پرداخت نمی‌کنند.