براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۱۳۹۹، رقم شاخص ملی بخش تعاون نسبت به پاییز ۹۹ حدود ۰.۴۲درصد افت داشته است.

به گزارش توسعه ایرانی به نقل از اتاق تعاون کشور، نتایج پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۹ منتشر شد و در این پایش تعداد ۴۶۱  فعال اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت‌ها و در کلیه استان‌ها مشارکت داشتند. براساس نتایج حاصل از این پایش، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۸۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت کسب و کار نسبت به فصل گذشته (رقم شاخص پایش پاییز ۹۹ برابر ۵.۴۵) است.

نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۹ شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی بوده است.

براساس این بررسی‌های آماری، مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در این زمان شامل محدودیت‌ دسترسی به آب، محدودیت‌ دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی بوده است.

براساس نتایج آماری برآورد فصلی شاخص استانی محیط کسب و کار بخش تعاون، استان‌های خراسان جنوبی، زنجان و مازندران به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب بدترین محیط کسب و کار را داشتند.

همچنین بر اساس رشته فعالیت‌ها در این پایش، فعالیت‌های مالی و بیمه بهترین محیط کسب و کار و اطلاعات و ارتباطات، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص دادند.

برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بخش‌های عمده اقتصادی نشان داد که خدمات بهترین محیط کسب و کار و کشاورزی، بدترین محیط کسب و کار را داشته است.