کارگران بازنشسته هتل لاله تهران، صبح دیروز برای دومین بار در سال جاری در مقابل ساختمان هتل لاله تجمع کردند. به گزارش ایلنا، دلیل این اجتماع صنفی پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگی عنوان شده است و تجمع‌کنندگان خواستار رسیدگی مسئولان هتل لاله به خواسته‌های صنفی خود هستند. کارگران بازنشسته معترض می‌گویند از سال ۹۵ به مرور بازنشسته شده‌ایم اما هنوز موفق به دریافت کامل سنوات و بخشی از معوقات مزدی خود نشده‌ایم.