رئیس بنیاد مستضعفان در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری این نهاد گفت: هیچ شرکتی حق ندارد به دلیل شیوع کرونا یا شرایط بد اقتصادی، حتی یک کارگر را اخراج کند مگر آنکه خدای ناکرده تخلفی از سوی کارگر سر زده باشد.

به گزارش ایلنا، سیدپرویز فتاح گفت: رسیدگی به کارگران به معنای هزینه اضافه نیست بلکه باعث ارتقای انگیزه آنها می‌شود و اثر آن را به‌طور مستقیم در عملکردها و نتایج می‌بینیم.

وی با اشاره به اینکه اجازه نمی‌دهیم پرداخت حقوق کارگران در بنیاد مستضعفان به تعویق بیفتد، گفت: زمانی که به بنیاد مستضعفان آمدم، شرکت‌هایی را در بنیاد داشتیم که بعضا ۶ ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده بودند ولی امروز با وجود تمامی مشکلات اقتصادی، شیوع کرونا و حتی تحریم‌ها، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اجازه نمی‌دهیم حقوق کارگران، به تعویق بیفتد.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: علاوه بر این تلاش کردیم که به مناسبت‌های مختلف ازجمله اعیاد مذهبی، پاداش‌هایی را به کارگران پرداخت کنیم و همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم، تمام شرکت‌ها باید خودشان را نسبت به پرداخت این پاداش‌های مناسبتی، مکلف بدانند.

وی تاکید کرد: در سال گذشته به صراحت اعلام کردیم که هیچ شرکتی حق ندارد به دلیل شیوع کرونا یا شرایط بد اقتصادی، حتی یک کارگر را اخراج کند مگر آنکه خدای ناکرده تخلفی از سوی کارگر سر زده باشد. این خط قرمز ماست و نسبت به حقوق کارگران حساسیم و از آن دفاع می‌کنیم.