براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، ۴۴میلیون و ۴۷۲هزار نفر در کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند و بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی ۱۴میلیون و ۴۱۴هزار و ۷۵۷ نفر هستند. به گزارش توسعه ایرانی، نتایج آمارهای مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات تأمین اجتماعی نشان می‌دهد تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در بهمن ماه سال گذشته ۱۰میلیون و ۱۵۱هزار و ۷۹۲ نفر بوده که نسبت به اسفند ماه سال ۹۸ حدود ۲.۳درصد افزایش داشته است.