عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: تضمینی وجود ندارد که کارفرمایان پس از خرید واکسن کرونا، هزینه آن را از دستمزد کارگران کسر نکنند. روی همین حساب از کارفرمایانی که به واکسن دسترسی پیدا می‌کنند می‌خواهیم که هزینه‌ها را متوجه کارگران نکنند. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه اعلام واردات تدریجی ۶ میلیون دوز واکسن به معنای آن است که احتمالا در طول امسال، سه میلیون کارگر به واکسن دسترسی پیدا می‌کنند، گفت: اعلام شده که قیمت هر دوز واکسن حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تومان است. در نتیجه اگر قرار باشد یک کارگر ۲ دوز واکسن دریافت کند، باید ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان از این بابت هزینه شود. اتاق بازرگانی توزیع واکسن میان واحدهای تولیدی را به تامین هزینه آن توسط کارفرمایان منوط کرده اما هیچ تضمینی وجود ندارد که کارفرمایان پس از خرید واکسن کرونا، هزینه آن را از دستمزد کارگران کسر نکنند. وی با بیان اینکه کارگران از زمان ورود کرونا، هزینه‌های ماسک، الکل، دستکش و دیگر ملزوم‌های بهداشتی را پرداخت کرده‌اند، گفت: همین موارد هزینه‌های زندگی آنان را به صورت بی‌سابقه بالا برده در نتیجه دیگر نباید هزینه‌های واکسن کرونا را پرداخت کنند، ضمن اینکه این به نفع خود کارفرمایان است که کارگرانشان سلامت باشند.