دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: می‌توان همچنان که هیئت وزیران کاهش ساعت کار کارمندان در ایام رمضان را پیشنهاد می‌دهد این امتیاز را در خصوص کارگران هم قائل شد و در شورای عالی کار به طور جداگانه در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.

«هادی ابوی» به ایسنا می‌گوید: عمده فعالیت کارگران یدی است و بعضا تا ساعت‌های طولانی در طول روز مشغول کار هستند که با در نظر گرفتن مشقات و سختی‌هایی که با وجود روزه‌داری متحمل می‌شوند، کاهش ساعات کار آنها در ماه رمضان ضروری است.