کارگران مجموعه شهرداری بندر لنگه در استان هرمزگان از پرداخت نشدن شش ماه حقوق و مطالبات خود خبر دادند. تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: عدم پرداخت منظم دستمزد در مجموعه شهرداری بندر لنگه مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است. این کارگران می‌گویند: اغلب کارگران به علت‌ عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل روبه‌رو هستند. طی این مدت از همه آشنایان قرض کرده‌ایم ولی به علت مشکلات مالی شهرداری و پرداخت نشدن شش ماه از دستمزدهایمان، هر روز سفره‌هایمان به نسبت روز قبل کوچکتر می‌شود. این کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده‌اند، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند. آنها همچنین نگران پرداخت حق بیمه‌های خود هستند و می‌گویند: نمی‌دانیم چند ماه حق بیمه‌های ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. کارگران شهرداری بندر لنگه با بیان اینکه برای وصول مطالباتمان تجمعات زیادی را مقابل شهرداری و نهادهای اجرایی استان انجام داده‌ایم، می‌گویند: وقتی کارگر حامی ندارد مسلما اعتراضات او هم به جایی نمی‌رسد. در عین حال از مسئولان در شهرستان گله‌مندیم که سکوت اختیار کرده و در پیگیری مطالباتمان هیچ واکنشی جدی از خود نشان نمی‌دهند.