وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش ۳۹درصدی حقوق بازنشستگان، منهای عددی است که تحت عنوان همسان‌سازی در پایان سال گذشته انجام دادیم. به گزارش توسعه ایرانی، محمد شریعتمداری پیش از ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مصوب شد حداقل دریافتی بازنشستگان ۳۹درصد افزایش داشته باشد و این افزایش برای سایر سطوح ۲۶درصد رشد خواهد داشت. این منهای عددی است که تحت عنوان همسان‌سازی در پایان سال گذشته انجام دادیم و واریز کردیم. وی عنوان کرد: رشد متوسطی که در سطوح بازنشستگان محاسبه کردیم همسان با بازنشستگان کشوری و لشکری است. تا پایان ۱۴۰۰ رشد ۳۳درصدی خواهیم داشت.