صبح روز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) کارگران تراورس لرستان و زاگرس در اعتراض به پرداخت نشدن حدود سه ماه معوقات مزدی و عیدی در این دو منطقه دست از کار کشیدند. به گزارش ایلنا، به دنبال برپایی تجمعات صنفی اخیر کارگران تراورس در برخی نواحی مختلف ریلی، صبح دیروز گروهی از کارگران شرکت پیمانکاری ابنیه فنی مناطق لرستان و زاگرس به صورت جداگانه و به‌رغم حضور در محل کار خود از انجام فعالیت روزانه خودداری کردند. به ادعای این کارگران، پرداخت مطالبات مزدی ماه‌های دی، بهمن و اسفند برخی از آنها به تاخیر افتاده است. گفته می‌شود در سال‌جاری جدا از پرداخت نشده عیدی نیمه دوم سال جاری، کارگران حق لباس و بن ماه مبارک رمضان خود را هنوز طلبکارند. به ادعای این کارگران، شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور حدود ۷ هزار کارگر دارد که مجموع این کارگران از شرایط موجود نگران هستند. کارگران تراورس لرستان و زاگرس یادآور شدند: کارگران نگرانند در آستانه سال نو همزمان با اتمام فعالیت پیمانکار سابق شرکت تراورس، آنها نتوانند معوقات مزدی خود را دریافت کنند، بنابراین قصد دارند قبل از خروچ پیمانکار بخش خصوصی از راه‌آهن همه طلب‌های مالی خود را از کارفرما وصول کنند.