پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ۱۵ اسفند آغاز شده و تا ۲۷ اسفند و براساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می‌شود. به گزارش اداره کل روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با آ و الف شروع می‌شود، روز شنبه به حساب آنان واریز شده و سایر بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مطابق با روال همیشگی این سازمان براساس حروف الفبا تا ۲۷ اسفند ۹۹ حقوق خود را دریافت می‌کنند. پیشتر «ناهید حیدری» مدیرکل مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان زودتر از موعد مقرر خبر داده بود. به گفته وی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشاغل سخت و زیان‌آور به همراه مستمری اسفند ۹۹ مبلغ ترمیم شده متناسب‌سازی را هم دریافت می‌کنند.