یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه سال آینده قطعا سال سخت‌تری برای کارگران خواهد بود، گفت: اگر پیش‌بینی دقیقی از شرایط اقتصادی نشود، تورم افزایش پیدا می‌کند.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با عصر ایران درباره اینکه آیا رقم سبد معیشت 6 میلیون و 895هزار تومان برای سال آینده متناسب با شرایط اقتصادی بوده، اظهار کرد: این ارقام براساس واقعیت‌های اقتصادی نیست و در واقع آمارهای رسمی با واقعیت های جامعه به لحاظ اقتصادی همخوانی ندارد.

اسماعیلی افزود: متاسفانه طی دو سه سال گذشته سبد معیشت کارگران نتوانسته اثرگذاری موثر را در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار داشته باشد. امروزه خط فقر در شهرهای بزرگ نزدیک به 10 میلیون تومان رسیده و بر این اساس حتما باید به سراغ یک راهبرد اساسی‌تر برای تعیین دستمزد رفت.

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه به جای سبد معیشت باید دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی خط فقر را تعریف کند، عنوان کرد: خط فقر یک شاخص علمی و اقتصادی است که نه تنها در کشور بلکه در دنیا تعریف خاص دارد و این باعث می‌شود که دولت برای تعیین دستمزد لزوما خط فقر را رعایت کند. وی افزود: تا زمانی که خط فقر تعریف نشود، رقم‌هایی که تحت عنوان سبد معیشت در نظر گرفته می‌شود، نمی‌تواند اثرگذاری مثبت را روی تعیین دستمزد داشته باشد.

این کارشناس بازار کار اظهار کرد: سال گذشته سبد معیشت 4 میلیون و 640هزار تومان بود در حالی که کل حقوق کارگران حدود 2 میلیون و 600هزار تومان تعیین شد. اینها نشان می‌دهد که دولت هنوز قانع نشده که شرایط اقتصادی کارگران را به صورت جدی بررسی کند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه دولت به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه دارد طبقات مختلف اجتماعی را کمک کند، گفت: خط فقر حتما باید در تعیین دستمزد مدنظر قرار بگیرد. امسال هم هنوز دیر نشده و گروه کارگری، کارفرمایی و شورای عالی کار می‌توانند به صورت رسمی تقاضای استعلام خط فقر را از بانک مرکزی و مرکز آمار داشته باشند و به نظر بنده این می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی درباره افزایش دستمزد سال آینده گفت: براساس شرایط قبلی، برآوردها این است که حداقل دستمزد بین 35 تا 40درصد افزایش پیدا کند اما با توجه به شرایط اقتصادی، بودجه و کسری بودجه، سال آینده نیز تورم بالا خواهیم داشت و قطعا کالاها در سال آینده افزایش پیدا می‌کند چون ارز 4200 تومانی از کالای اساسی حذف می‌شود.

حاج‌اسماعیلی افزود: هدف‌گذاری دولت در بودجه برای افزایش حقوق کارمندان 25درصد بوده و این برای حداقل‌ها بیشتر از 35 تا 40درصد نخواهد بود چون براساس آمار رسمی، نرخ تورم 35درصد است. چند روز تا پایان سال باقی نمانده و احتمال می‌رود که نرخ تورم امسال همان 35درصد باشد و اینجا دولت ممکن است 5درصد نیز به حداقل دستمزد اضافه کند اما به هر حال با افزایش 35 تا 40درصد، مشکل کارگران حل نخواهد شد.