کارگران ابنیه فنی نواحی زاگرس و اندیمشک، روز یکشنبه (۱۹بهمن ماه) در اعتراض به شائبه واگذاری دوباره شرکت تراورس به بخش خصوصی دست به اعتراض صنفی زدند. به گزارش ایلنا، این کارگران که به شائبه واگذاری شرکت تراورس، معترض هستند، تاکید دارند که احتمال واگذاری شرکت تراورس که با پیگیری کارگران به دولت (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) واگذار شده، باعث نگرانی کارگران شده است. کارگران گفتند: اگر قرار بود بعد از 10 سال تلاش کارگران برای تغییر مدیریت تراورس، دولت مجددا شرکت تراورس را که به تازگی از مدیریت پیمانکار سابق منفک شده، به بخش خصوصی دیگری واگذار کند، چرا کارگران این همه برای تامین امنیت شغلی خود تلاش کردند؟ پس وعده‌‌های دولت برای سامان دادن به وضعیت هفت هزار کارگر ابنیه فنی چه می‌شود؟ کارگران افزودند: آنچه باعث نارضایتی و اعتراض کارگران شده، بلاتکلیفی کارگران از وضعیت مالکیت شرکت تراورس است. بعد از دو تا سه ماه از زمان واگذاری تراورس به راه‌آهن هنوز کارگران با پیمانکار سابق مشغول کارند و شرکت راه‌آهن هنوز با کارگران قرارداد مستقیم منعقد نکرده است.