بانک مرکزی نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ را ۹.۵درصد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم امسال براساس اعلام بانک مرکزی به ۹.۵درصد رسید. بر این اساس جمعیت فعال در این بازه زمانی ۲۶میلیون نفر بوده است. طبق این گزارش، جمعیت امسال کشور ۸۴ میلیون نفر بوده که ۶۳.۴ میلیون نفر آن در بخش شهری و ۲۰.۶ میلیون نفر آن در بخش روستایی متمرکز است و رشد جمعیت ۱.۲درصد بوده و تراکم جمعیت به ازای هر کیلومترمربع به ۵۱ نفر رسیده است.