نماینده اصفهان در مجلس، در واکنش به مصاحبه خزانه‌دار فدراسیون فوتبال، با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور از وی خواست تا از غارت اموال بازنشستگان تامین اجتماعی توسط برخی دستگاه‌ها جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس مقتدایی طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار ورود مدعی‌العموم به موضوع سوءاستفاده از محل منابع اختصاصی بازنشستگان توسط برخی دستگاه‌ها شد.

در این نامه آمده است: برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان بدون توجه به اینکه مبالغ از محل منابع اختصاصی بازنشستگان بوده و ضرورتا براساس مسئولیت ذاتی تامین اجتماعی و شستا باید در زمینه سرمایه‌گذاری و افزایش منابع مالی از طریق سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد، اعلام می‌کنند که دو میلیون یورو تسویه و 25میلیارد تومان براساس نرخ سال 98 یورو در انتهای سال 99 قرض خود را تسویه کرده‌اند درحالی‌که این مبلغ به صورت یورو دریافت شده و حال به صورت ریالی با نرخ زمان استقراض و تاخیر فراوان از موعد بازپرداخت تسویه شده است. همان‌گونه که پیشتر از جنابعالی درخواست شده بود که به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کنید، به پیوست برخی از اسناد رسانه‌ای ارسال می‌شود تا با قاطعیت از تضییع حقوق بازنشستگان و آنچه برخی از افکار عمومی تحت عنوان غارت اموال بازنشستگان از آن یاد کرده‌اند، جلوگیری کنید و بدین‌وسیله فضای افکار عمومی از آرامش لازم برخوردار شود و هرگونه تضییع حقوق بازنشستگان متوقف شود.