مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه هیچ دارویی از فهرست بیمه حذف نشده است، گفت: چنانچه یارانه دارو حذف شود سازمان‌های بیمه‌گر با مشکل مواجه خواهند شد.

شهرام غفاری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در مراکز تأمین اجتماعی هیچ دارویی از فهرست داروهای مشمول بیمه تحت پوشش سازمان حذف نشده است.

وی افزود: در زمان مدیریت دکتر هاشمی در وزارت بهداشت یک‌سری از داروها مانند استامینوفن و... از تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر حذف شد یعنی از شمول بیمه پایه خارج شد و ربطی به سازمان تأمین اجتماعی نداشت بلکه برای کل سازمان‌های بیمه‌گر بود و براساس یک مصوبه کشوری انجام شد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی در مورد افزایش قیمت دارو نیز گفت: در درمان غیرمستقیم خریدار هستیم و قیمت داروها با افزایش تعرفه بالا می‌رود اما در بخش درمان مستقیم بر قیمت داروها نظارت می‌شود و در حال حاضر در داروهای تک نسخه‌ای و برند، افزایش قیمت مشاهده شده است.

غفاری با اشاره به اینکه بار مالی افزایش قیمت دارو به بیمه شده تحمیل می‌شود، گفت: چنانچه یارانه دارو برداشته شود قیمت دارو نیز زیاد می‌شود و نظر ما این است که بار مالی این امر بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.