در جلسه عصر روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق، اعتبار بند و تبصره دو لایحه بودجه افزایش یافت. به گزارش ایلنا، در این جلسه، اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه از ۹۰هزار میلیارد تومان به ۱۵۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه اعلام کرده‌اند که ۹۰هزار میلیارد تومان از این ۱۵۰هزار میلیارد تومان قرار است صرف اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شود.