کارگران بیکار شده پتروشیمی ایلام، خواستار بازگشت به کار شدند.

به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته، یکی از شرکت‌های پیمانکاری پتروشیمی ایلام با کارگران خود که حدود ۳۰ نفر هستند، پس از اتمام راه‌اندازی پروژه الفین و واحد شیرین‌سازی تسویه‌حساب کرد و تلاش‌های این کارگران برای تمدید قراردادهای شغلی که در همان روزها منقضی شده بود، بی‌نتیجه ماند. این کارگران اظهار داشتند: پروژه‌هایی که راه‌اندازی آنها به اتمام رسیده، رسما شروع به کار کرده و چند نفر از کارگران هم به کار بازگردانده شدند اما ما خواستار آن هستیم که همه کارگران شرکت کار بازگردانده شوند و نگرانیم که از شرکت‌های دیگر نیرو بیاورند.