مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشنامه امهال حق بیمه آذر و دی سال‌جاری سهم کارفرما برای فعالیت‌ها و کارگاه‌های به شدت آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه مصطفی سالاری آمده است: پیرو بخشنامه‌های قبلی و تصمیمات متخذه در نشست کمیته تخصصی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا درباره امهال حق‌بیمه سهم کارفرمایی فعالیت‌ها و کارگاه‌های متأثر از شیوع ویروس کرونا، فهرست فعالیت‌ها و زیربخش‌های اقتصادی مشمول مصوبه مذکور به شعب تامین اجتماعی اعلام می‌شود.