وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح نقایص همسان‌سازی بازنشستگان سخت و زیان‌آور خبر داد. محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایلنا درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: به‌طور قطع ما به خواسته‌های صحیح و دقیق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی توجه کرده‌ایم. در این راستا، جلسات مختلفی با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار کردیم. او ادامه داد: وقتی قانو‌ن‌گذار اعلام کرده هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور ۱.۵ برابر است و کارفرما باید ۴ تا ۸ درصد بیشتر به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت کنند‌، از این اصول قانونی نمی‌توان تخطی کرد. وزیر کار ادامه داد: ما باید به این موارد در همسان‌سازی حقوق نه از لحاظ ارفاق بلکه از نظر اجرای قانون توجه کنیم. قطعا این اتفاق خواهد افتاد و مصوبه هیات وزیران در این زمینه فراهم شده است. سازمان تامین اجتماعی منابع لازم را برای تحقق این هدف تجهیز کرده و اطمینان داشته باشید این نقیصه رفع خواهد شد.