بازنشستگان کارگری خوزستان با تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: در اعتراض به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی و میزان ناچیز مستمری‌های خود، مقابل اداره تامین اجتماعی حاضر شده‌ایم و از این نهاد درخواست داریم به مطالبات ما پاسخ دهد. بازنشستگان اهوازی می‌گویند: اصلاح همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور با فرمول‌هایی انجام شده که به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست. علاوه بر آن، ما خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی مناسب هستیم. بازنشستگان می‌گویند: دریافتی حداقل‌بگیران با اجرای همسان‌سازی به سه میلیون تومان هم نرسیده است. سخت و زیان‌آورها هم از نحوه اصلاحات و وعده‌های بی‌سرانجام به ستوه آمده‌اند. بعد از ماه‌ها انتظار دریافتی بازنشستگان فقط 20هزار تومان زیاد شده و این رقم ناچیز، توهین به بازنشسته است.