جمعی از کارگران بازنشسته خوزستان در اعتراض به عملکرد کانون‌های بازنشستگی، تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا، از تجمع اعتراضی دیروز (22 آذر ماه) خود خبر دادند. آنها می‌گویند: با حضور در دفتر کانون استان، خواستار پاسخگویی اعضای کانون شدیم.

یکی از بازنشستگان در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش می‌گوید: از نحوه عملکرد کانون در پیگیری مطالبات بازنشستگان رضایت نداریم. ماه‌ها منتظر اجرای همسان‌سازی و سپس اصلاح آن برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور بودیم اما نتیجه کار به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست.

به گفته این فرد، کانون‌ها باید مطالبات قانونی و برحق بازنشستگان را در اولویت کارها و پیگیری‌های خود قرار دهند.