اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از اجرایی شدن اصلاحات در همسان‌سازی مستمری بازنشستگان خبر دادند.

به گزارش ایلنا، اصلاحات همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور اجرایی شده و در آذرماه یعنی همین ماه جاری پرداخت می‌شود. در ضمن در آذرماه متناسب‌سازی جزو پایه حقوق قرار گرفته است.

در روزهای گذشته، بازنشستگان از عدم اجرای اصلاحات در فیش‌های حقوقی خود خبر دادند حالا اما اعضای کانون می‌گویند: فیش‌های جدید صادر خواهد شد و هم در این فیش‌ها و هم در احکام، اصلاحات همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور اجرایی شده و آذرماه حقوق این بازنشستگان افزایش خواهد یافت.