برخلاف آنچه به نظر می‌رسد بیشتر شاغلان برای تامین معاش و جبران هزینه‌های زندگی خود به مسافرکشی روی می‌آورند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته درصد بسیار کمی از افراد دوشغله در این بخش به عنوان شغل دوم فعالیت داشتند.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی توزیع سنی شاغلان دوشغله و بیشتر در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ پرداخته که براساس آن، طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال بیشترین سهم شاغلان تک‌شغله را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که سال گذشته این سهم متعلق به ۳۵ تا ۳۹ ساله‌ها بوده است. به‌رغم آنکه در سال ۱۳۹۶ گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال بیشترین شاغلان دوشغله و چندشغله را به خود اختصاص داده‌اند، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پدیده شاغلان دوشغله و چندشغله در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله بیشتر دیده شده است.

سال گذشته مردان در رده سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله از سهم بیشتری در میان شاغلان مرد دوشغله و بیشتر برخوردار بودند در حالی‌که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این سهم در مردان ۴۵ تا ۴۹ ساله بیشتر بوده است. همچنین در حالی که در سال ۱۳۹۷ سهم زنان ۴۰ تا ۴۴ ساله از شاغلان دوشغله و چندشغله بیشتر بوده آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ میل به داشتن شغل دوم و بیشتر در گروه سنی زنان ۳۵ تا ۳۹ ساله بیشتر بوده و سهم بیشتری از شاغلان مذکور به این گروه سنی تعلق داشته است. به نظر می‌رسد که تمایل یا نیاز به داشتن شغل دوم در سنین پایین‌تر در حال افزایش است.

نکته دیگر اینکه طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ شاغلان بیسواد ۱۵سال به بالا تمایل بیشتری به داشتن چندشغل داشتند که این اتفاق به دلیل وجود مشاغلی بوده که افراد بیسواد عمدتا در آنها اشتغال داشته‌اند. گزارش مرکز آمار وزارت کار حاکی از آن است که طی سال‌های مذکور، بیشترین سهم در میان شاغلان باسواد دوشغله و چندشغله به فارغ‌التحصیلان یا در حال تحصیلان مقاطع دکترای تخصصی یا فوق‌تخصصی تعلق دارد. شاغلان دارای تحصیلات دکترا عمدتا به واسطه مهارت و تحصیلات خود بیشتر امکان یافتن شغل را داشته و کارفرمایان نیز متقاضی این شاغلان هستند و این افراد برای بهره‌مندی بیشتر از تحصیلات خود تمایل به دوشغله و چندشغله شدن نشان می‌دهند ولی شاغلان با تحصیلات ابتدایی به دلیل اشتغال در مشاغل ساده‌تر که درآمد کمتری دارد، بیشتر به دوشغل و چندشغل روی می‌آورند.

ساعات کار هفتگی شاغلان دوشغله و چندشغله نیز حاکی از آن است که عمدتا ۳۲ ساعت و کمتر در شغل اول خود مشغول کار بوده‌اند که این امر به دلیل جبران کسر درآمد از طریق افزایش ساعت کار با اشتغال در شغل دوم بوده درحالی‌که شاغلان یک‌شغله عمدتا در طول هفته ۵۰ ساعت و بیشتر فعالیت کرده‌اند. برخلاف آنچه تصور می‌شود که شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی برای جبران هزینه‌های زندگی و تامین کسر درآمد به مشاغل حمل و نقل زمینی و مسافرکشی روی می‌آورند، در سال ۱۳۹۸ تنها ۳.۲درصد شاغلان دوشغله، در بخش حمل و نقل زمینی به عنوان شغل دوم فعالیت کرده‌اند و ۶۸درصد آنها کشاورزی را به عنوان شغل دومشان انتخاب کرده‌اند.