روز پنجشنبه (ششم آذر) برخی کارگران مجتمع تجاری کنزالمال اروند تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از این کارگران به ایلنا گفت: حدود ۴۰ کارگر هستیم که در بخش نگهبانی، تاسیسات، خدمات و فضای سبز مجتمع تجاری کنزالمال یا به عبارتی اروندمال خرمشهر با سوابق ۶ تا ۸ سال مشغول کاریم. در حال حاضر سه ماه حقوق ماه‌های شهریور، مهر و آبان ما کارگران پرداخت نشده است. به همین دلیل در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان منطقه آزاد تجاری به پرداخت مطالباتمان دست به تجمع زدیم.

وی با بیان اینکه همه ما تحت مسئولیت یک پیمانکار تامین نیرو و با نظارت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند مشغول کاریم، افزود: بارها به‌ عدم پرداخت مطالباتمان به این شرکت اعتراض کرده‌ایم اما در پاسخ به ما می‌گویند شما نیروی پیمانکارید و ما منابع مالی برای پرداخت حقوق نداریم. مگر می‌شود مجتمع بزرگ کنزالمال که در یک قطعه زمین ۱۶ تا ۱۷ هکتاری با حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد تجاری بزرگ و کوچک دارد، توانایی مالی ۴۰کارگر را نداشته باشد.