مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از غیرحضوری شدن ۵ خدمت دیگر تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان تحت پوشش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری گفت: با اجرای طرح ۳۰۷۰ که قرار بود براساس آن تا بهمن ماه ۳۰ خدمت و هر دوشنبه چند خدمت، الکترونیکی و غیرحضوری شوند سه خدمت طی هفته‌های گذشته غیرحضوری شد و اینک که در هفته سوم این طرح قرار داریم، ۵ خدمت دیگر غیرحضوری می‌شود. وی ادامه داد: با تحقق این طرح ۷۰ میلیون از بار مراجعه به شعب تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد یعنی بیش از ۷۰درصد خدمات غیرحضوری می‌شوند. مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: استعلام وضعیت دریافت مستمری، درخواست تکمیل سوابق کسری از ماه، ابلاغ مفاصاحساب واگذارنده و پیمانکار و ثبت‌نام غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه‌شده اصلی ازجمله این خدمات هستند.