نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که حداقل دستمزد سالانه کارگران در سال ۹۸ نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۳۸درصد و یک خانوار روستایی ۶۹درصد بوده است.

به گزارش ایسنا تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین چالش‌های حوزه روابط کار و دغدغه شورای عالی کار در ماه‌های پایانی هر سال است. حداقل مزد، میزان مزدی است که همه ساله توسط شورای عالی کار براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین و ابلاغ می‌شود و کارفرما به پرداخت کمتر از آن برای کار با حداکثر ساعات کار قانونی مجاز نیست. تصویب حداقل مزد در سایه سه‌جانبه‌گرایی باید به نحوی صورت گیرد که هزینه‌های زندگی خانوار کارگری برای تامین نیازهای ضروری را پوشش دهد. درآمد خانوار نیز به وجوه و ارزش ریالی کالاها و خدماتی گفته می‌شود که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به‌کار افتاده یا از طریق منابع دیگر نظیر حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از دارایی‌ها و... به مجموع اعضای خانوار تعلق می‌گیرد.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای نقاط شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۲۱درصد افزایش از ۴۰میلیون و ۲۷۲هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴۸میلیون و ۶۴۳هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در مقابل متوسط درآمد سالانه خانوار شهری با ۲۴درصد افزایش از ۴۳میلیون و ۴۹۰هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در بخش روستایی نیز متوسط درآمد سالانه یک خانوار با افزایش ۲۷درصدی از ۲۳میلیون و ۳۱۱هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۲۹میلیون و ۷۰۲هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به عبارتی می‌توان گفت سال گذشته هر خانوار شهری ۵۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان درآمد داشته و ۴۸میلیون و ۶۴۳هزار تومان هزینه کرده است. هزینه هر خانوار روستایی نیز سال گذشته ۲۶میلیون و ۵۹۶هزار تومان بوده در حالی‌که ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار تومان درآمد در سال به دست آورده است.

این گزارش حاکی از آن است که درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته نسبت به سال قبل آن از رشد ۲۴درصدی و هزینه‌ها از رشد ۲۰درصدی برخوردار بوده است. نکته قابل توجه اینکه در سال گذشته بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری با ۵۱درصد و خانوار روستایی با ۳۶درصد از محل سایر درآمدهای خانوار بوده است.

در سال ۹۸ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری ۳۴درصد و خانوارهای روستایی ۶۲درصد بوده در حالی‌که حداقل دستمزد سالانه کارگران نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۳۸درصد و خانوار روستایی ۶۹درصد بوده است.