پیمانکاری مجتمع کشت و صنعت کارون روز شنبه، پس از وعده کارفرما مبنی بر وعده پرداخت بخشی از مطالبات صنفی‌‌شان به تجمع شش روزه خود خاتمه دادند.

به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری کشت و صنعت کارون که از یک هفته پیش در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به وضعیت شغلی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی دست به اعتراض صنفی زده بودند، روز شنبه به تجمع خود پایان دادند.

تعدادی از این کارگران اظهار داشتند: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل همانند کارگران رسمی شرکت هستیم که انجام نمی‌شود. همچنین برخی از کارگران در این کارخانه از دریافت بخشی از مزایای عرفی و قانونی خود محروم هستند.

به گفته کارگران، بعد از شش روز تجمع، روز شنبه، کارفرما جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان کارگری برگزار کرد و در آن وعده پرداخت مطالبات و رسیدگی به مشکلات را داد. کارگران معترض نیز با کسب اطمینان نسبت به وصول بخشی از طلب مزدی خود و رسیدگی به مشکلاتشان، از ادامه اجتماع صنفی منصرف شدند.