۱۵۰ کارگر کارخانه «نساجی مطهری» واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قزوین به بوئین زهرا به دلیل اتمام قرارداد کار، بیکار شدند. به گزارش ایلنا، کارفرمای شرکت مدعی است به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که در زمینه تامین مواد اولیه تولید در ماه‌های گذشته برای این واحد تولیدکننده انواع پارچه به وجود آمده، از سر ناچاری اقدام به تعدیل نیرو کرده است. در همین زمینه، کارگران این شرکت گفتند: تعدیل کارگران در راستای کاهش هزینه‌های جاری کارخانه صورت گرفته و این موضوع باعث شده دیگر کارگران نیز امنیت شغلی و آینده کاری خود را در خطر ببینند. به گفته آنها، ۱۵۰ کارگری که اخیرا از کار بیکار شده‌اند هر کدام نزدیک به ۵ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند و کارفرما بعد از اخراج این عده، تعداد شیفت‌های کاری کارگران باقیمانده را از سه شیفت به دو شیفت تغییر داده است. این کارگران از تلاش برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر دادند. آنها گفتند: بعد از سال‌ها کار در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.