مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۸ از کل بیمه‌شدگان در معرض حادثه شغلی 21هزار و 562 نفر دچار حادثه شغلی شده‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۴درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از 21هزار و 562 نفر حادثه‌دیده شغلی 289 مورد آن منجر به فوت و 11 مورد آن منجر به ازکارافتادگی کلی شده است. از کل حادثه‌دیدگان گزارش شده توسط سازمان پزشکی قانونی، 96.7درصد (20857 نفر) مرد و 3.3درصد (705 نفر) زن بودند.

بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی مربوط به گروه‌های سنی 39-30 ساله بوده است. همچنین کمترین آن مربوط به گروه‌های تا 14 ساله و 69-65 ساله و 70ساله و بیشتر است. با توجه به زمان وقوع حادثه به ترتیب 82.1درصد از حادثه‌دیدگان در نوبت صبح، 9.7درصد در نوبت شب و 8.3درصد در نوبت عصر دچار حادثه شده‌اند.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال 1398 حدود 28هزار و 208 مورد از معاینات پزشکی مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. این تعداد نسبت به سال 97، دارای کاهش 1.3درصدی بوده است. از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، 95.2درصد مربوط به مردان و 4.8درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان 1753 نفر بوده است.

طبق این گزارش و با توجه به بازرسی‌های انجام گرفته در کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط اداره کل بازرسی کار در سال 98 تعداد آسیب‌دیدگان شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار 9751 نفر حادثه بوده است که نسبت به سال گذشته دارای کاهش 2.5درصدی بوده است و از کل آسیب‌دیدگان شغلی 726 مورد منجر به فوت شده است. در بین فعالیت‌های اقتصادی فعالیت «ساختمان» بیشترین سهم آسیب‌دیدگان شغلی منجر به فوت را داشته است.