مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش حقوق پرستاران این سازمان خبر داد و گفت: حقوق پرستاران سازمان تأمین اجتماعی مشابه با وزارت بهداشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری اظهار داشت: بعد از وزارت بهداشت بیشترین تعداد پرستاران با تأمین اجتماعی همکاری دارند و ۱۶۵۰۰ پرستار در مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از پرستاران شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی نیز بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند، گفت: در مجموع ۷۰هزار پرستار تحت پوشش سازمان قرار دارند.

سالاری با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در ماه گذشته اظهار داشت: با جذب و به‌کارگیری پرستاران پذیرفته شده در این آزمون، شاهد کاهش فشار کاری پرستاران و بهبود شاخص تعداد پرستار نسبت به تخت‌های بستری خواهیم بود.

وی از نهایی شدن مطالعات مربوط به سطح‌بندی مراکز درمانی خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته به بیمارستان‌های موجود تأمین اجتماعی ۵۵۰ تخت اضافه می‌کنیم و توسعه و تجهیز مراکز موجود را با جدیت پیگیری می‌کنیم.