کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان، دست‌کم شش ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند.

به گزارش ایلنا، مطالبات مزدی کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان در شش ماه گذشته پرداخت نشده‌ است. در عین حال عیدی و پاداش پایان سال ۹۸ این کارگران نیز پرداخت نشده است. طبق این گزارش، کارگران تاکنون چندین بار به بی‌توجهی کارفرمایان در پرداخت مطالبات کارگران، اعتراض کرده‌اند. به گفه کارگران این طرح، تعدادی از همکاران این طرح نیز به مرور از دی ماه ۹۸ تا پایان تیرماه ۹۹ به دنبال اتمام تدریجی طرح بیکار شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند. آنها اظهار داشتند: از بهمن ماه سال ۹۸ تا پایان تیر ماه حق‌الزحمه‌ای دریافت نکرده‌ایم و برای پیگیری مطالباتمان نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان زابل نوشته‌ایم.

مسئولان استان سیستان و بلوچستان، بدحسابی پیمانکار را دلیل اصلی تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران آبرسان عنوان می‌کنند.