کارگران شهرداری دهدشت خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود در زمینه پرداخت حق فنی شدند. این کارگران که رای اداره کار را برای دریافت حق فنی دارند روز شنبه (۱۹ مهر ماه) در اعتراض به اجرا نشدن این رای مقابل ساختمان اداره کار کهگیلویه اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران اظهار داشتند: این مزایا بعد از ۲۱ سال از زمان شهردار سابق پرداخت نمی‌شود. پرداخت ۱۵درصد حق فنی در کمیته کارگری شهرستان نیز تصویب شده اما شهرداری زیر بار این مصوبه قانونی نمی‌رود. دلیل اصلی این اتفاق، اختلاف شهردار وقت با کارگران بود.

در همین زمینه «خادمی» رئیس اداره کار شهرستا‌ن کهگیلویه که در جمع کارگران معترض شهرداری حاضر شده بود، گفت: اداره کار شهرداری را ملزم به پرداخت حق فنی کرده و شهرداری باید این آیتم را در حقوق کارگران لحاظ کند.