صبح روز شنبه (۱۹ مهر) شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در واکنش به عملی نشدن وعده پرداخت مزایای حقوق تیر ماه خود، در محوطه کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، در آخرین تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه که حدود یک ماه پیش برگزار شد، کارفرما وعده پرداخت مطالبات کارگران را داده بود ولی در نهایت روز شنبه ۲۲ شهریور ماه حقوق تیر ماه کارگران بدون اضافه‌کاری واریز شد. به گفته کارگران، با وجود اتمام مهلت هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و کارفرما نسبت به پرداخت مابقی مطالبات آنان بی‌توجهی نشان می‌دهد. به ادعای کارگران این واحد تولیدکننده شکر، نماینده تام‌الاختیار مجتمع با ارسال اطلاعیه‌ای وعده پرداخت معوقات تیرماه وحقوق با مزایای مردادماه را تا پایان هفته جاری داده است.