وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحله پنجم پرداخت اشتغال پایدار روستایی را از هفته گذشته آغاز کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری اظهار داشت: حدود ۸هزار میلیارد تومان منابع در اختیار چهار بانک عامل توسعه و تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید برای پرداخت تسهیلات به کلیه متقاضیان در نوبت وام‌های اشتغال پایدار روستایی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: بنابراین ۱۲هزار میلیارد تومان پرداختی گذشته با ۲۰هزار میلیارد تومان منابع از محل یک و نیم میلیارد منابع در اختیار صندوق توسعه ملی خواهیم داشت. تاکنون ۱۳۵هزار فعالیت اقتصادی از محل این منابع در سطح کشور به اجرا درآمده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: از محل اجرای منابع علاوه بر اشتغال ۲۲۰هزار نفری که تاکنون به وجود آمده، به غیر از مرحله بوم‌گردی که در شرایط کرونا با مشکلاتی مواجه شد بقیه براساس پایش استانداران در سطح کشور، به کار خود ادامه دادند و بخشی از آنها حتی بازپرداخت تسهیلاتی‌شان آغاز شده است. امیدواریم بتوانیم پرداخت تسهیلات را به صورت چرخشی ادامه بدهیم.

شریعتمداری افزود: اقدام مهم دیگری در روز ملی روستا کلید زده شد. صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر عزیز کشور ما از قبل از دولت تدبیر و امید جمعا ۶۵۴هزار بیمه شده و مستمری بگیر داشت که این میزان در دوره دولت تدبیر و امید به یک میلیون و ۲۷۸هزار افزایش پیدا کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه منابع اولیه در پیوستن به این صندوق از طریق خود بیمه شده باید پرداخت می‌شد و برخی از ساکنان روستا توانایی پرداخت نداشتند بنابراین دولت سهم بیمه خود و روستاییان را به میزان هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان تقبل کرد.

وزیر تعاون تصریح کرد: به این ترتیب یک میلیون و ۵۰۰هزار بیمه شده جدید به مجموعه بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی عشایر اضافه خواهد شد و جمع افراد بیمه‌شده را به ۲۸۰۰ نفر در سطح روستاها خواهد رساند. به میزان مستمری‌بگیران، ۱۱۲هزار نفر افزوده شده و مجموعه سرانه همه بیمه‌شدگان در صندوق بیمه تامین اجتماعی امروز به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان پایدارترین صندوق بیمه اجتماعی کشور است‌.