کارگران شرکت آب معدنی داماش، در نامه‌ای که خطاب به استاندار گیلان تنظیم شده است، خواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی خود و بازگشایی کارخانه شدند. به گزارش ایلنا، در این نامه، کارگران یادآور شدند که 3 ماه است دستمزد دریافت نکرده‌اند و حق بیمه‌هایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. نویسندگان این نامه با اشاره به تعطیلی کارخانه آب معدنی به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، تاکید کردند که 33 کارگر به همراه خانواده‌‌هایشان در شرایط اضطراب ناشی از تعطیلی همیشگی کارخانه به سر می‌برند. کارگران آب معدنی داماش با اشاره به بازار مناسبی که برای عرضه محصولات داماش وجود دارد، خطاب به زارع، استاندار گیلان نوشتند که بانک ملی از تامین سرمایه در گردش این شرکت خودداری می‌ورزد. در پایان این نامه از این مقام ارشد استان خواسته شده که محرومیت کارگران آب معدنی داماش را مدنظر قرار دهد و بانک ملی را نسبت به بازگشایی کارخانه و تامین مالی 5 میلیارد تومانی آن ملزم کند.