کارگران پیمانی نیروگاه سیکل ترکیبی گازی آبادان از تاخیر در پرداخت شدن مطالبات مزدی‌شان خبر دادند.

به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: بخش از مطالبات مزدی، سنواتی و عیدی ما از ابتدای سال جاری پرداخت نشده و در نتیجه این اتفاق دشواری‌های بسیاری از لحاظ معیشتی برای حدود صد نفر به وجود آمده است.

کارگران پیمانی این نیروگاه با بیان اینکه ۴۵ روز از دریافت آخرین حقوقشان می‌گذرد، افزودند: از ابتدای سال جاری حق سنوات ما پرداخت نشده و عیدی و پاداش سال ۹۸ خود را دریافت نکرده‌ایم.