عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعتقاد دارد که باید از دریچه نگاه فقرا به مسائلی نظیر حمل و نقل و مسکن نگریسته شود و هرگز نباید اسیر فریادها و فضاساری جریاناتی شد که می‌خواهند نگاه رانتی و ترحمی به فقر را نهادینه کنند.

فرشاد مومنی در دیدار و گفت‌وگو با پژوهشگران موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی، ضمن اشاره به اینکه گفت‌وگو با پژوهشگران جوان موجب دلگرمی و امیدواری است، اظهار داشت: فقدان استراتژی یکی از بزرگترین چالش‌های موجود در کشور است لذا موسسه‌های اندیشه‌ای باید به موضوع استراتژی و لزوم تدوین و وفاداری به آن بپردازند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به برخی مصادیق اتفاق افتاده در سیستم اجرایی گفت: باید همگی تلاش کنیم از شرافت کاری کارشناسان و مدیران دفاع کنیم و بر این اساس ضروری است نگاه عمیق و مطلع به وقایع جامعه داشته باشیم.

مدیرعامل موسسه دین و اقتصاد به برخی اولویت‌های مهم در حوزه سیاست‌گذاری کشور نظیر مساله سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران که می‌تواند پاشنه آشیل سازمان تامین اجتماعی باشد، رصد سیاست‌ها و اقدامات سیاستی به‌ویژه در حوزه اقتصاد، نگاه و رویکردهای موجود به موضوع فقر و تاثیرات شوک‌های برون‌زا نظیر پاندمی کرونا بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی می‌تواند به این مسائل ورود پژوهشی داشته باشد و به‌ویژه در خصوص کرونا به تبیین تاب‌آوری و الزامات آن بپردارد.

مومنی تاکید کرد: باید از نگاه فقرا به مسائلی نظیر حمل و نقل و مسکن نگریسته شود و هرگز نباید اسیر فریادها و فضاساری جریاناتی شد که می‌خواهند نگاه رانتی و ترحمی به فقر را نهادینه کنند.